Υπηρεσίες

services

Πιο αναλυτικά, οι  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ περιλαμβάνουν:

  • Τεχνικά κείμενα (μελέτες, περιγραφές έργων, τεχνικές προδιαγραφές, ιστοσελίδες κ.α.)
  • Νομικά κείμενα (συμβόλαια, καταστατικά, αγωγές, εξώδικα, ιδρυτικά έγγραφα κ.α.)
  • Οικονομικά κείμενα (ισολογισμοί, αναλύσεις, χρηματοοικονομικά κ.α)
  • Ιατρικά κείμενα (ιατρικά πιστοποιητικά, πορίσματα τομογραφιών,  ιατρικά άρθρα κ.α.)
  • Λογοτεχνικά κείμενα (βιβλία κ.α.)
  • Tουριστικοί οδηγοί.

Το δεύτερο τμήμα του μεταφραστικού κέντρου Ερμηνεύειν ασχολείται με τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Συνεδριακή διερμηνεία
  • Διαδοχική διερμηνεία

Το Ερμηνεύειν  παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας συνεδρίων σε συναντήσεις πολιτικού περιεχομένου και διαφόρων σημαντικών επαγγελματικών ή επιστημονικών συναντήσεων εξειδικευμένης ορολογίας.
Επίσης, τo μεταφραστικό κέντρο σε συνεργασία με έγκριτους γλωσσομαθείς δικηγόρους, αναλαμβάνει τη μετάφραση και επικύρωση των εγγράφων σας που θα υποβάλετε σε δημόσιες υπηρεσίες, διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, όπως πιστοποιητικά, σχολικά έγγραφα, βεβαιώσεις, ληξιαρχικές πράξεις, ιατροδικαστικές γνωματεύσεις, δικαστικές αποφάσεις, πληρεξούσια, συμβόλαια, καταστατικά επιχειρήσεων κ.λπ.
Τέλος, προσφέρονται στους πελάτες μας  ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Το Ερμηνεύειν είναι εκσυγχρονισμένο με σύγχρονους υπολογιστές, μηχανήματα τηλεπικοινωνίας και τηλεομοιοτυπίας, κ.λπ. .... Επίσης, διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη δίγλωσσων ή ερμηνευτικών λεξικών.